UA-109963851-1
Behoud van het Delfshavens erfgoed
Een uniek stukje Rotterdamse historie

Doelstelling

Het Genootschap stelt zich ten doel om het erfgoed van Historisch Delfshaven en haar historisch uitstraling als zodanig te behouden en de geschiedenis door te geven aan volgende generaties. Helaas wordt dit bijzondere stukje Rotterdam vaak ondergewaardeerd.

Hier vind u een overzicht van alle historische monumenten in Delfshaven.

Wij willen dit veilig stellen en doorgeven aan  volgende generaties. Het genootschap benadrukt het belang hiervan voor de Rotterdamse samenleving.

 De stichting tracht haar doel te bereiken door

  • Het organiseren van evenementen, bijeenkomsten en lezingen;
  • Het bundelen van kennis en het stimuleren van verdere studie over de historie van Historisch Delfshaven;
  • Het verzamelen van verhalen en beeldmateriaal van bewoners en ondernemers;
  • Het vastleggen en archiveren van actuele gebeurtenissen;
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren bij het beschermen en bewaren van monumenten, gebouwen, bouwwerken, voorwerpen en onderdelen welke zich daarvan in de bodem bevinden van voorgenoemde;
  • Het verrichten van alle handelingen welke met het voorgaande in de ruimste zin genomen geacht kunnen worden in verband te staan, daaruit voort te vloeien of daarvoor bevorderlijk te zijn;
  • De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel; 
  • De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.