UA-109963851-1
Behoud van het Delfshavens erfgoed
Een uniek stukje Rotterdamse historie

Help ons en word donateur

Om onze inspanningen te kunnen blijven voortzetten, zijn wij gebaat zijn bij het toetreden van zoveel mogelijk “donateurs”. Hiermee verruimt u overigens niet alleen onze financiële armslag maar tegelijkertijd ontstaat hierdoor een zeer wenselijke verbreding en versterking van het draagvlak voor het Genootschap.

Wij hebben u graag als vaste “donateur” maar als u niet in staat bent ons periodiek te kunnen ondersteunen, kunt u er ook voor kiezen om eenmalig te doneren.

Indien u een donatie handmatig wilt overmaken, kunt u storten op NL21RABO 03 216 66 615 t.n.v. “Stichting Genootschap Historisch Delfs Haven”.

Wij houden u op de hoogte middels een nieuwsbrief en u ontvangt u een persoonlijke lidmaatschapskaart waarmee u gratis toegang krijgt tot onze exposities en lezingen.

Wij danken u bij voorbaat voor uw donatie het hiermee gestelde vertrouwen.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

ANBI-status

Het Genootschap Historisch Delfs Haven is een 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. Het Genootschap heeft voor de fiscus een zgn. ANBI-status. Voor donateurs is deze status zeer aantrekkelijk. Het betekent dat het bedrag dat u doneert aan het Genootschap meer dan volledig fiscaal aftrekbaar is.

Culturele ANBI
Een instelling kan worden aangewezen als een culturele ANBI. Doet u een gift aan een culturele ANBI dan kunt u bij het berekenen van uw aftrekpost deze gift verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250,-. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Jaarrekening/Begroting

In onze begroting van 2017 vindt u tevens een verslag over de tot nu toe uitgeoefende activiteiten van het genootschap.

Download (pdf) Akte van oprichting
Download (pdf) Beleidsplan
Download (pdf) Staat van baten en lasten en toelichting 2017 
Download (pdf) balans 2017