Genootschap Historisch Delfs Haven

HOME | NIEUWS | ORGANISATIE | ERFGOED | PROJECTEN | SPONSORING | CONTACT | LINKS

INLEIDING

Historisch Delfshaven is een stadsdeel met een bijzondere historie. Het is in de 14e eeuw ontstaan als een kolonie van Delft in de functie van vooruitgeschoven zeehaven. Dit begon in 1389 met het graven van de Delfshavense Schie van Delft naar de Nieuwe Maas -die toen nog de Merwe werd genoemd- nabij Schoonderloo. In 1812 werd Delfshaven een zelfstandige gemeente waaraan in 1825 zelfs stadsrechten werden toegekend, met een eigen stadswapen, zoals u kunt zien in ons logo. Het wapen heeft aan weerszijde van "het water" een haring vanwege de "grote visserij" en gebonden korenaren omdat ook de jeneverindustrie hier een belangrijke rol heeft gespeeld. In 1886 werd de stad Delfshaven door Rotterdam geannexeerd.

Veel gebouwen en structuren in Delfshaven zijn eeuwenoud en sommige daarvan dateren zelfs van tussen de 14e en 16e eeuw. Het behoud van dit bijzondere erfgoed is echter niet vanzelfsprekend, niet in de laatste plaats vanwege de onbekendheid met Delfshaven in de rest van Rotterdam. Onbekend maakt onbemind, zegt men wel eens. Daar willen wij op diverse manieren verandering in gaan brengen.

Ons genootschap heeft zich tot doel gesteld om het historische deel van Delfshaven veilig te stellen voor de toekomst, opdat de generaties die na ons komen er ook van kunnen genieten.

Hoe wij dit trachten te doen kunt u lezen op deze website.Stichting Genootschap Historisch Delfs Haven
KvK: 69154589 
Postadres: Voorhaven 89, 3025 HE Rotterdam

         
VORIGE PAGINA  ||    TOP