Genootschap Historisch Delfs Haven

HOME | NIEUWS | ORGANISATIE | ERFGOED | PROJECTEN | SPONSORING | CONTACT | LINKS

OVER ONZE ORGANISATIE

Teamleden stellen zich voor: Joop Smits

Mijn leven heeft altijd in het teken gestaan van vormgeving en dat zal vast niet meer veranderen. Dat geldt niet alleen mijn hobby's, maar ook mijn werkzame leven. Ooit begonnen in het etaleursvak (etalage, stands en winkeldisplays), legde ik mij eind vorige eeuw toe op het beroep van webdesigner en later grafisch vormgever (DTP).

Beide laatste disciplines kwamen vooral van pas tijdens mijn werk voor Stichting Historisch Schip de DELFT, vanwege alle benodigde folders, scheeps-journaals en ander promotiedrukwerk. Ook was ik daar samen met collega Wouter Schalk verantwoordelijk voor de museale inrichting en het collectiebeheer. De opgedane kennis en ervaring zet ik nu graag in voor het behoud van Historisch Delfshaven.

In die tijd raakte ik namelijk meer en meer gefascineerd door de bewogen en vooral boeiende geschiedenis van Delfshaven. Bij het werken aan de website van De DELFT werd de betreffende pagina zo uitgebreid dat het mij verstandig leek er een eigen website aan te wijden. Zo ontstond in 2003 mijn erfgoedwebsite de Kroniek van Delfshaven. Veel van de gevonden, van enthousiaste oud-Delfshavenaars ontvangen en opgespeurde historische informatie is nu te vinden op die website.

Waarom? Historie is als een web waarin alles met iedereen is verbonden. De geschiedenis zijn wij in de tijd. Die tijd gaat ver terug en zal verder reiken in de toekomst. Waar ik nu loop liepen vroeger onze voorouders. Op deze grond, over deze dijken, langs dit water en via deze wegen. Historie is van iedereen en dat wil ik uitdragen.

Het historische deel van Delfshaven vormt een prettige uitzondering in de moderne Rotterdamse stadsstructuur. Haar eigen historische identiteit neemt, binnen de gezamenlijke identiteit van deze stad, een unieke plaats in. Dat verdient het om te worden gerespecteerd en gekoesterd. Dat gebeurt te weinig. Het historisch bewustzijn moet nieuw leven worden ingeblazen: Delfshaven was nooit een suffig en slaperig "dorpje", maar een belangrijke havenplaats met havengerelateerde activiteiten en ambachten, visserij en branderijen en overzeese handel. Ten behoeve van die visserij, handel en zelfs voor onze zeemacht zijn hier bij elkaar honderden schepen gebouwd!

Dat is nu verleden tijd, maar de "geest" hiervan moet in Delfshaven terugkeren. Daartoe moet Historisch Delfshaven niet vernieuwen maar "verouden". Zou het geen geweldig streven zijn om bij de sloop van een niet langer levensvatbare locatie aan de historische havens, deze te vervangen door een "ouder" pand? Een hedendaags pand achter een replica van de gevel die daar voor 1900 te zien was? Het idee is niet nieuw en het zou veel waard zijn voor de historische beleving. Niet uit nostalgische overwegingen, maar om jong en oud, nu en in de toekomst, te laten ervaren hoe het leven vroeger was, in dit voormalige havenstadje.

Met hartelijke groet, Joop SmitsStichting Genootschap Historisch Delfs Haven
KvK: 69154589 
Postadres: Voorhaven 89, 3025 HE Rotterdam

         
VORIGE PAGINA  ||    TOP