Genootschap Historisch Delfs Haven

HOME | NIEUWS | ORGANISATIE | ERFGOED | PROJECTEN | SPONSORING | CONTACT | LINKS

SPONSORING

SPONSORINFORMATIE

Om onze inspanningen te kunnen blijven voortzetten, zijn wij gebaat zijn bij het toetreden van zoveel mogelijk donateurs. U verruimt hiermee onze financiële armslag en tegelijkertijd ontstaat door het kunnen refereren aan sponsors een voor ons zeer wenselijke verbreding en versterking van het draagvlak voor het Genootschap.

Doorlopend donorschap
Wij vragen u daarom donateur te worden voor een vast bedrag per maand via automatische afschrijving. U kunt hiervoor uw gegevens invullen op het contactformulier of ons een sturen als u meer informatie wenst.

Incidenteel donorschap en giften
Als u zich niet voor langere tijd wilt vastleggen, kunt u er uiteraard ook voor kiezen om eenmalig te doneren.

Donaties kunt u storten op NL21RABO 03 216 66 615 t.n.v. “Stichting Genootschap Historisch Delfs Haven”.

Feedback
Wij houden u desgewenst op de hoogte middels onze nieuwsbrief. Tevens ontvangt u een persoonlijke lidmaatschapskaart waarmee u gratis toegang krijgt tot onze exposities en lezingen.

Wij danken u bij voorbaat voor uw donatie en het daarmee gestelde vertrouwen in onze organisatie.

Tenslotte willen wij u graag attenderen op onze sponsoring folder (webversie in pdf).

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Genootschap Historisch Delfs HavenANBI-STATUS

Het Genootschap Historisch Delfs Haven is een 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. Het Genootschap heeft voor de fiscus een zgn. ANBI-status. Voor donateurs is deze status zeer aantrekkelijk. Het betekent dat het bedrag dat u doneert aan het Genootschap meer dan volledig fiscaal aftrekbaar is.

Culturele ANBI
Een instelling kan worden aangewezen als een culturele ANBI. Doet u een gift aan een culturele ANBI, dan kunt u bij het berekenen van uw aftrekpost deze gift verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250,-. Uitgebreide informatie hierover is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Jaarrekening/Begroting

In onze begroting van 2017 vindt u tevens een verslag over de tot nu toe uitgeoefende activiteiten van het genootschap.

Download (pdf) Akte van oprichting
Download (pdf) Beleidsplan


Financieel verslag 2017.pdf
Financieel verslag 2018.pdf
Financieel verslag 2019.pdf
Financieel verslag 2020.pdf
   
Uittreksel Handelsregister KvK


GEVELVLAGGEN

Wie het Genootschap Historisch Delfs Haven via een donatie van vijftig euro of meer ondersteunt in haar streven het Delfshavense erfgoed te behouden, ontvangt als dank een vlag van Delfshaven.
Een nieuw vormgegeven stadsvlag, naar aanleiding van een historisch ontwerp uit 1817. pagina


Bankrekening: NL21RABO 03 216 66 615 
KvK: 69154589 - [info] RSIN: 8577.57.155
ANBI-gegevens: Stichting Genootschap Historisch Delfs Haven
Postadres: Voorhaven 89, 3025 HE Rotterdam

         
VORIGE PAGINA  ||    TOP